EWO Részvény Részalap B sorozat

Befektetési politika Jellemző adatok Közzétételek
 
Az Alap célját az Alapkezelő az általa kiválasztott részvényekből, részvénypiacokon befektető befektetési alapokból illetve tőzsdei alapokból (ETF) összeállított portfolióval kívánja elérni. Az Alapkezelő az Alap vagyonát döntően a globális fejlett illetve fejlődő országok részvénypiacain fekteti be, de a portfolióban szerepelnek egyéb értékpapírok is. Az Alap befektetési stratégiájának középpontjában a fundamentális megközelítés áll. Az Alap olyan vállalatok, régiók, iparágak részvényeibe, illetve azokba fektető befektetési alapok, ETF-ekbe kíván befektetni, melyek belső értéke megítélése szerint jelentősen magasabb a befektetés időpontjában a tőkepiacon, tőzsdéken tapasztalt értékénél. Az Alap az adott leendő befektetések kapcsán engedélyezi a diszkrecionális választást, és ez a megközelítés nem foglal magában, illetve nem von maga után referenciaértékre való hivatkozást.

Az Alap benchmarkja: 40% CETOP20 index (EUR)

Minimálisan ajánlott időtáv: 5 év