EWO Kötvény Részalap

Befektetési politika Jellemző adatok Közzétételek
 
Az Alap befektetési stratégiájának célja, hogy eszközkategóriát tekintve elsősorban kötvénytípusú befektetések megvalósításán keresztül építsen portfoliót. Pénzpiaci eszközök, forintban denominált állampapírok mellett, portfoliójának aktív részét képezzék a magyar állam, önkormányzatok és gazdasági társaságok által devizában kibocsátott kötvények, nemzetközi vállalati és államkötvények valamennyi földrajzi szegmens és iparágat szem előtt tartva, devizák, tőzsdei alapok (ETF). Az Alap eseti jelleggel törekszik kihasználni a nemzetközi és hazai devizák mindenkori egymáshoz viszonyított mozgásából fakadó többlethozam elérésének lehetőségét is. Az Alap az adott leendő befektetések kapcsán engedélyezi a diszkrecionális választást, és ez a megközelítés nem foglal magában, illetve nem von maga után referenciaértékre való hivatkozást.

Az Alap benchmarkja: 60% RMAX Index, 40% MAX Index

Minimálisan ajánlott időtáv: 3 év