Equilor Progresszív származtatott befektetési alap

Befektetési politika Jellemző adatok Közzétételek
 

Az EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap (Alap) célja, hogy a pénz- és tőkepiacok adta lehetőségeket kihasználva - magasabb kockázatvállalás mellett - a bankbetétek hozamát meghaladó hozamot érjen el.

Az Alap minden befektetési eszközre - kötvény, részvény, nyersanyag, deviza, származtatott termékek - felvehet akár vételi, akár eladási pozíciót. A hagyományos befektetési alapokkal ellentétben az Alapnak nem csak emelkedő, hanem adott esetben csökkenő piacokon is lehetősége van hozamot elérnie. Az Alap saját tőkéjét hazai és külföldi részvényekbe, kötvényekbe (hitelintézeti és vállalati egyaránt, az ETN-eket is ideértve), jelzáloglevelekbe, állampapírokba, kollektív befektetési értékpapírokba (beleértve az ETF-eket is), illetve a határidős ügyletekbe fektetheti.

Az Alap spekulatív jelleggel nyithat bankközi és tőzsdei devizapozíciókat. Az Alap minden, a befektetési alapok befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014. (III. 14.) kormányrendelet által megengedett azonnali és származtatott pozíciót felvehet, long és short irányba is. Az Alapkezelő az Alap kezelése során mind a rövidtávú, mind a hosszú távú piaci mozgásokat törekszik kihasználni, így taktikai és stratégiai pozíciókkal is rendelkezni kíván. Az Alap abszolút hozam szemléletben működik, a kedvező lehetőségeket kívánja kihasználni. A vételi-eladási típus lehetőséget ad a piacok rugalmasabb kihasználására, ez elsősorban a rövidebb távú befektetések során biztosít lehetőséget profit megszerzésére. Az Alap arra törekszik, hogy párhuzamosan aktív pozíciókat építsen ki mind kötvény, mind részvény, mind pedig deviza és árupiaci instrumentumokban, amely szegmensek alkotják a befektetési paletta fő oszlopait. Az Alapnak bármely ipari, földrajzi vagy egyéb piaci szektorral vagy meghatározott eszközosztályokkal kapcsolatosan különleges befektetési célja nincs.

Az Alap benchmarkja: 100% RMAX Index.

Az Alapot magas kockázattűrő hajlandósággal rendelkező befektetőknek ajánljuk, akik 3 éves időtartamban a betéteknél és a pénzpiaci befektetéseknél magasabb hozamot szeretnének realizálni.