Equilor Magnus EUR Származtatott Befektetési Alap

Befektetési politika Jellemző adatok Közzétételek
 

Befektetési politika

Az Alap teljesítményének elszámolása devizában történik. A portfólió gerincét részvények alkotják, azonban a teljesítmény változékonyságának csökkentése érdekében kötvény, és egyéb alacsony kockázatú befektetéseket is megvalósítunk. A portfolió aktív részét képezhetik a kis és közepes kapitalizációjú részvények, mivel a visszatekintő teljesítmények alapján ezek rendszerint magasabb hozamot biztosítottak a befektetők részére. Így az Alap az egyedi részvénykiválasztás terhét átvállalva, széleskörű diverzifikációt alkalmazva teremt lehetőséget euró alapú hozam elérésére.

 
Az Alap benchmarkja: 100% EFFAS Eurobond 1-3y index.


Tudományos modellek alkalmazása

Az Alap több, statisztikai, ökonometriai modellt is alkalmaz a részvények kiválasztása és allokációja során, ennek megfelelően egy komplex portfólió építési folyamat valósul meg. Mindezek szükségesek ahhoz, hogy az Alap árfolyamának változékonyságát csökkentsük és a lehető legjobb eredményt érjük el. Az alap szigorú kockázatkezeléséhez tartozik a veszteséget limitáló stop megbízások használata is. 

Elemzések széles tárháza

A részvények, részvény indexek kiválasztása során nem csak a fent említett statisztikai módszereket, hanem fundamentális, valamint technikai elemzést is használunk. Az eredmény publikálási időszakokban, a vállalatok kvalitatív elemzését részesítjük előnyben. Jelentős figyelmet fordítunk az értékalapú kiválasztásra, hogy olyan részvények is a portfólióba kerüljenek, melyekben jelentős potenciál rejtőzik.