EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap

Befektetési politika Jellemző adatok Közzétételek
 

Az EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap elsődleges célja a kockázatmentes hozamnál magasabb megtérülés elérése hosszú távon többlet kockázatok vállalásával, döntően állampapír, vállalati kötvény, illetve devizabefektetések és spekulatív származtatott ügyletek segítségével. Az Alapkezelő aktívan kezelt portfolió kialakítását tűzte ki célul.

Minimálisan ajánlott időtáv: 3 év

Az Alap a globális piacokon széles körben történő befektetésekkel, elsősorban feltörekvő piaci kötvényekkel, kamatokkal, devizákkal és ezek származtatott termékeivel abszolút hozamú szemlélet keretében az ajánlott befektetési időtávon a kockázatmentest meghaladó hozamot kíván elérni többlet kockázatok vállalásán keresztül.

Az Alap összetételének kialakítása során az Alapkezelő dinamikusan alakítja ki a különböző eszközcsoportok súlyát a piaci helyzet és a követett stratégia függvényében. Az Alapkezelő a fundamentális elemzések mellett kiemelt figyelmet fordít a piaci hangulat ingadozására, és a technikai elemzés eszközeit is használja a piacra lépés időzítésekor. Az Alap befektetéseinek fókusza a fejlődő országok állam- és vállalati kötvény, illetve devizapiacai és azok derivatív piacainak kibocsátói. Ugyanakkor az Alap a globális piacokon (kötvény, részvény, árualapú származtatott ügyletek stb.) is széles körben fektethet kedvezőnek ítélt befektetési lehetőségekbe.

A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az Alap felvehet rövid pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat. Az Alap tőkeáttételes pozíciókat is felvehet. A tőkeáttétellel való kereskedés az adott ügyletbe fektetett összegnél is nagyobb mértékű veszteséggel járhat. A tőkeáttétel és a rövid (short) pozíciók alkalmazása miatt az Alap kockázata számottevő.

Az alap referenciahozama az RMAX index teljesítménye.

Az Alap befektetési politikája 2020.04.01-től átalakul, besorolása kötvény alapból abszolút hozamúvá válik.