Equilor Dinamikus Portfolió Származtatott Befektetési Alap (megszűnt)

Befektetési politika Jellemző adatok Közzétételek
 

 

EQUILOR Dinamikus Portfólió

Származtatott Befektetési Alap 

Befektetési politika 

Az Alap kifejezetten magas kockázatot vállaló, magas hozam potenciált kereső befektetők igényeit kívánja kielégíteni. Az Alap céljának elérése érdekében az Alap minden befektetési eszközre - kötvény, részvény, nyersanyag, deviza, származtatott termékek - felvehet akár vételi, akár eladási pozíciót. A hagyományos befektetési alapokkal ellentétben az Alapnak nem csak emelkedő, hanem adott esetben csökkenő piacokon is lehetősége van hozamot elérnie. Az Alapkezelő az Alap kezelése során mind a rövid távú, mind a hosszú távú piaci mozgásokat törekszik kihasználni, így taktikai és stratégiai pozíciókkal is rendelkezni kíván.  Az Alap abszolút hozam szemléletben működik, a kedvező lehetőségeket kívánja kihasználni. Az Alap arra törekszik, hogy párhuzamosan aktív pozíciókat építsen ki, mind kötvény-, mind részvény-, mind pedig deviza- és árupiaci instrumentumokban, mely szegmensek alkotják a befektetési paletta fő oszlopait. A törvényi limiteken belül az Alap tőkeáttételes pozíciókat is felvehet. Az Alap referenciahozama: 100% ZMAX Index

 

Komplex ismertető, kattintson!

 

Miért van szükség a dinamikus, aktív befektetési stratégiára? 


A kötvénypiacokon: a hazai és nemzetközi kötvények jelenleg alacsony hozamot biztosítanak, a közép és hosszú távú kötvénybefektetések aktív stratégia nélkül, a kötvények tartásával magas kockázatot hordoznak, ugyanis ha a kötvényhozamok emelkedni kezdenek, az a kötvények árfolyamának csökkenését jelenti. Ezzel szemben az Alap befektetési univerzumában lehetőség van a kötvénypiaci hozamok emelkedését kihasználó befektetések megvalósítására is.

A részvénypiacokon:
a 2009 óta tartó részvénypiai ralli érett szakaszába érkezett, a világ tőkepiacai eltérően viselkednek, a fejlődő és fejlett piaci részvény indexek, az európai, amerikai és ázsiai részvény indexek teljesítménye éven belül is rendkívüli mértékben eltér egymástól. A földrajzi és szektor szintű diverzifikáció, valamint az egyedi részvény kiválasztás szerepe jelentősen megnő a következő években. A fundamentális alapú kutató munka felértékelődik.


A devizapiacon:
a fő devizanemekben kialakuló trendek mellett, egy-egy ország devizája újra és újra a figyelem középpontjába kerül, melyet általában a geopolitikai vagy a makrogazdasági háttér változása indokol. Ezen folyamatok helyes megítélése és az erre történő reagálás rendkívül nagy tapasztalatot igényel.

Az árupiacokon:
az utóbbi időszak legrosszabban teljesítő szegmenseit az árupiaci termékekben találjuk, ugyanakkor éppen ez a szektor adhatja a legnagyobb hozam potenciált a következő években. Itt is rendkívül fontos a szelektív kiválasztás, mind a nemesfémek, mind az olajtermékek, mind a termények között. Az Alap dinamikusan kívánja változtatni a fenti eszközosztályok súlyát, egy-egy értékpapírban vagy eszközosztályban akár jelentős kitettséget is felvéve.